Luokkamestaruussääntö

1 Paikka ja aika
Suomen mestaruuskilpailu järjestetään Suomen aluevesillä luokkaliiton päättämänä aikana.

2 Osanottomääräykset
2.1 Kilpailu on rajoituksitta avoin kaikille Suomen Purjehtijaliiton (SPL) tai ulkomaisen kansallisen järjestön rekisteröimille 5 m -luokan veneille, joilla on voimassa oleva mittaustodistus.
2.2 Vuokrattu tai lainattu vene saa käyttää kansallisen järjestönsä tunnisteita.
2.3 Perämiehen ja miehistön pitää olla SPL:n jäsenyhdistyksen tai vastaavan ulkomaisen yhdistyksen jäseniä.
2.4 Perämiehen pitää olla kotimaisen (Int. 5 m Förbundet i Finland – Suomen Kv. 5 m Liitto) tai ulkomaisen luokkaliiton jäsen.

3 Kilpailukutsu
Järjestävän seuran on tiedotettava kilpailusta luokkaliiton kanssa sovitulla tavalla viimeistään neljä viikkoa ennen ensimmäistä kilpailupäivää.

4 Mittaukset
Tarkistusmittauksista päättää järjestävä seura luokkaliittoa kuultuaan.

5 Radat ja enimmäisajat
5.1 Ratojen on oltava järjestävän seuran ja luokkaliiton yhdessä hyväksymää ratatyyppiä. Radan pitää olla vähintään 6 mpk pitkä. Luovilähtö on pakollinen.
5.2 Enimmäisaika on 3,5 tuntia (elleivät luokkaliitto ja järjestävä seura toisin sovi). Veneet, jotka eivät tule maaliin tunnin kuluessa ensimmäisen veneen maaliin tulosta, kirjataan ei maaliin tulleiksi (DNF).
5.3 Purjehdusta ei lähetetä, jos tuulen nopeus ylittää 12 m/s.

6 Pistelasku
6.1 Kilpailussa käytetään bonuspistejärjestelmää.
6.2 Kilpailuohjelmassa pitää olla vähintään 5 purjehdusta. SM-kilpailun pätevyyteen vaaditaan 4 loppuun suoritettua purjehdusta. Mikäli purjehduksia suoritetaan enemmän kuin 4, kunkin veneen huonoin tulos jätetään sen lopputuloksesta pois.

7 Palkinnot
7.1 Voittajalle luovutetaan luokkaliiton kiertopalkinto.
7.2 SM-kilpailuissa kolmelle parhaalle miehistölle jaetaan SPL:n mestaruusmitalit, jotka järjestävä seura hankkii.
7.3 Järjestävä seura ja luokkaliitto voivat jakaa muita palkintoja.

8 Tulokset
Järjestävän seuran on lähetettävä kahden viikon kuluessa SPL:lle ja luokkaliitolle täydellinen tulosluettelo.