Ranking-sääntö

Veneille ja sen miehistölle asetettavat ehdot

1 § Veneen tulee olla rekisteröity Suomessa sekä lisäksi Suomen Kansainvälisen 5m Liiton venerekisterissä.

2 § Veneen omistajan, tai kipparin, tulee olla Suomen Kansainvälisen 5m Liiton jäsen. Jäsenyysehto täyttyy kun kyseisen vuoden venekohtainen jäsenmaksu on suoritettu ennen ensimmäiseen kilpailuun osallistumista. Ranking-pisteitä kertyy ainoastaan maksupäivän jälkeisistä kilpailuista.

3 § Veneen ja sen varusteiden tulee olla mitattu Suomen purjehtijaliiton tai Suomen Kansainvälisen 5 m Liiton valtuuttaman mittamiehen toimesta niiltä osin kuin luokkasäännöt edellyttävät. Veneellä on oltava voimassaoleva mittakirja.

Kilpailulle asetettavat ehdot

1 § Ranking-sarja käsittää 5-7 kilpailua, jotka yhdistyksen hallitus vahvistaa kunkin vuoden toukokuun 15. päivään mennessä.

...

Pistelaskujärjestelmä

1 § Pisteet lasketaan kunkin erillisen ranking-sarjan kuuluvan kilpailun (regatan) jokaisesta erillisestä lähdöstä seuraavasti:
- Yksi (1) pistettä osanotosta- yksi (1) piste jokaisesta voitetusta veneestä- yksi (1) piste lähdön voitosta

2 § Vain startanneet (lähtölinjan ylittäneet) veneet huomioidaan pisteitä laskettaessa.

3 § Ranking-pisteitä laskettaessa huomioidaan lisäksi jonkin toisen maan lipun alla purjehtivat, johonkin ranking-sarjaan kuuluvaan kilpailuun osallistuneet Kansainvälisen 5m luokan veneet siten, että tämän säännön A-osan edellytykset täyttävällä veneellä on mahdollisuus saada em. ulkolaisista veneistä pisteitä. (C: 1§ : yksi (1) piste jokaisesta voitetusta veneestä).

4 § Mikäli veneitä on tasapisteissä ranking-sarjan lopputuloksia laskettaessa, näistä paras on se vene, jolla on eniten ykkös-, kakkos- tai kolmossijoja (sijoituksia tarkastellaan niin kauan, kunnes erot veneiden välillä selviävät).